//localhost/theadam/wp-content/uploads/2018/11/single_service.jpg

Ceza Hukuku


AVD Hukuk alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

  • Kasten Öldürme Suçu
  • Tehdit Suçu
  • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
  • Rüşvet Suçu
  • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
  • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
  • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

AVD Hukuk soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.

Emile Zola